ចាន:
ទំព័រដើម » ការងារ » ការបញ្ចូលទិន្នន័យ / ផលិតកម្មផលិតកម្ម

ការបើកការងារ៖ ការបញ្ចូលទិន្នន័យ / សមាហរណកម្មផលិតកម្ម


AlertMe

ទីតាំង: {job_title}
កេ​ុ​ម​ហ៊ុន: ក្រុមហ៊ុន MIP Engraving Inc.
ទីតាំង: Chino CA US
វិទ្យាល័យឬសមមូល (ចំណូលចិត្ត) ។ បង្កើតរូបភាពផលិតផលដោយប្រើ Adobe Photoshop ។ បង្កើតរូបភាពផលិតផលដោយប្រើអាដាប់ហ្វូតូហ្វូតូ (បទពិសោធន៍នៃការបូកបញ្ចូន Photoshop ប៉ុន្តែ…

ច្រើនទៀត >>


AlertMe
ប្រកាសចុងក្រោយបំផុតដោយទស្សនាវដ្តី Broadcast Beat (ឃើញ​ទាំងអស់)